Business Model Environment undersøger, hvordan industrikræfter, markedskræfter, økonomikræfter og trends påvirker din forretningsmodel.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

 • Hvad er Business Model Environment?
 • Industrikræfter
 • Markdskræfter
 • Trends
 • Økonomikræfter

Hvad er Business Model Environment?

Business Model Environment er en del af tre værktøjer til udvikling af din forretningsmodel. Værktøjet Business Model Canvas giver det visuelle strategiske overblik, mens Value Proposition Canvas zoomer ind på forholdet mellem din kundes Kundeprofil og virksomheds Værdiudsagn. Business Model Environment zoomer derimod ud, og ser på de kræfter der påvirker din forretningsmodel udefra.

Business Model Canvas får ofte kritik for manglende fokus på konkurrenter. Som Alexander Osterwalder selv fremhæver, kan et godt værktøj ikke alt, og bør fokusere på at være rigtig god til få ting. Det betyder dog ikke at din forretningsmodel lever livet i et vakuum, hvilket er hvor Business Model Environment kommer ind i billedet.

Business Model Environment hjælper dig med at stille kritiske spørgsmål omkring din virksomheds plads i markedet ud fra industrikræfter, markedskræfter, trends og økonomikræfter. Dermed sikrer du at dit værdiudsagn og forretningsmodel kan klare sig i den verden der eksisterer nu og i fremtiden.

De fire kræfter i Business Model Environment

Business Model Environment

Industrikræfter

Nye og eksisterende konkurrenter samt alternativer, der tilbyder samme værdi til det samme kundesegment.

 • Eksisterende konkurrenter: Hvem er dine (største) konkurrenter og hvordan er deres forretningsmodel?
 • Nye konkurrenter: Hvem er de nye konkurrenter og hvordan er deres forretningsmodel anderledes?
 • Alternativer: Hvilke alternative produkter/services kan erstatte vores produkt/service?
 • Interessenter: Hvilke interessenter (medarbejdere, regeringen, organisationer) kan påvirke forretningsmodellen?
 • Leverandører: Hvilke leverandører er forretningsmodellen afhængige af?

Markedskræfter

Ændringer i kundesegmentets behov, efterspørgsel efter løsninger og forventninger.

 • Ændringer: Hvilke ændringer er på vej i markedet?
 • Markedsegmenter: Hvilke markeder og segmenter er på vej frem og tilbage?
 • Behov og efterspørgsel: Hvilke behov har kunderne egentlig, og bliver alle behov dækket af markedet?
 • Skifteomkostninger: Hvad binder kunderne til virksomheden, og hvor store er omkostningerne ved at skifte væk?
 • Indtægtspotentiale: Hvad er kunderne villige til at betale, og hvor er det største potentiale for profit?

Trends

Udvikling i trends, der gør forretningsmodellen attraktiv eller uattraktiv, nu og i fremtiden.

 • Teknologiske trends: Hvilke teknologier giver muligheder og trusler i markedet?
 • Lovmæssige trends: Hvilke love og regler påvirker efterspørgslen og markedet?
 • Økonomiske trends: Hvordan udvikler købekraften og demografien sig blandt kundesegmentet?
 • Samfundstrends: Hvilke værdier ændrer sig i samfundet, og hvordan påvirker det forretningsmodellen?

Økonomikræfter

Samfundets økonomiske tilstand som helhed, og hvordan det påvirker personer og virksomheders købekraft.

 • Globalt marked: Er økonomien i fremgang eller nedgang?
 • Kapital: Hvor let/svært er det at optage lån eller få investeringer?
 • Råvarer: Hvordan er priserne og tilgængeligheden for råvarer der kræves af din forretningsmodel?
 • Økonomisk infrastruktur: Hvordan er infrastrukturen generelt og for virksomheder i dit marked?

Kontakt Gnist Marketing og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din forretningsmodel. Gnist Marketing er certificeret i både Business Model Canvas og Value Proposition Canvas gennem Strategyzer, virksomheden der står bag værktøjerne.

3 ting du kan gøre i dag

 1. Print din udfyldte Business Model Canvas
 2. Besvar spørgsmålene i hver af de fire kategorier
 3. Tænk over, hvordan kræfterne påvirker om din forretningsmodel stadig er succesfuld.

Dette blogindlæg er en del af guiden omkring forretningsmodel for begyndere:
1. Hvad er en forretningsmodel?
2. Business Model Canvas
3. Value Proposition Canvas
4. Business Model Environment (dette blogindlæg)
5. Innovation af forretningsmodellen
6. Forretningsmodellen trin for trin