Forretningsmodel værktøjet giver dig overblik over din virksomheds forretningsplan, og skaber innovation gennem kendskab til kundernes behov.

Forretningsudvikling i virksomheden med en forretningsmodel

Det får du med en forretningsmodel:

 • Forny virksomheden, og udvikl produkterne gennem innovation
 • Beskriv forretningen, og få overblik på en enkelt side
 • Kend kunderne, og tilpas din marketing til deres behov og ønsker

En forretningsplan beskriver hvordan din virksomhed skaber, leverer og fanger værdi – i sidste ende, hvordan du tjener penge. Forretningsmodellen hjælper dig med at skabe et overblik over din forretningsplan på en enkelt side, der gør det nemt at arbejde med, og forklare din virksomheds strategi.

Formålet med en forretningsmodel, er at arbejde med abstrakte begreber indenfor forretningsudvikling, ved at bruge et konkret værktøj. Forretningsmodellen er et framework, hvor du opbygger din virksomheds forretningsmodel, og inviterer til feedback og sparring gennem det visuelle overblik modellen giver.

Forretningsmodellen er udviklet ud fra Business Model Canvas af Alexander Osterwalder, men er tilpasset med et fokus på mere konkret innovation og marketing. Forretningsmodellens store styrke er at den både giver overblik i virksomheden, zoomer ud på påvirkningen fra markedet og zoomer ind på kundens oplevelse.

Forretningsmodellens 3 moduler

Forretningsmodellen er opdelt i tre moduler; Innovation, der udvikler virksomhedens produkter, Værdi, der giver klarhed i virksomhedens forretning, og Behov, der matcher kundens krav og ønsker.

Innovation
Udvikl virksomhedens produkter
Find uopfyldte kundebehov
Bryd branchens tradition og standarder
Beskyt virksomheden mod konkurrenter
Udnyt trends
Forny virksomheden
Værdi
Klarhed over forretningen
Få et strategisk overblik på 1 side
Match din løsning og kundens problem
Find mangler og muligheder i forretningen
Få et værktøj til feedback og sparring
Beskriv forretningen

Behov
Match kundens krav
Udtryk tydelige udbytter for kunden
Forklar kundens fordele ved produktet
Lær kundens opgaver og krav at kende
Kend kundens ønskede gevinster
Kend kunderne

Samspil på workshop

Arbejdet med forretningsmodellerne foregår gennem en workshop, hvor vi kombinerer din viden om virksomheden, kunderne og branchen med min viden om marketing. Gennem dette samspil opnår vi nye indsigter, der i sidste ende fører til det bedste resultatet for alle parter.

Workshoppen har en varighed af 2-8 timer, og afholdes enten hos din virksomhed eller på Vesterbro i København. Workshoppen kan indeholde et eller flere moduler fra forretningsmodellen, eller kombineres med moduler fra brandingmodellen og marketingmodellen.

Opbygning af modulerne

Innovation

Innovation zoomer ud på markedet, og udvikler virksomhedens produkter gennem tre områder:

 1. Marked, der undersøger påvirkning udefra og mulige trends og fællesskaber
 2. Branche, der skaber innovation ved at bryde branchens traditioner og standarder
 3. Økonomi, der definerer prisniveauet, prismodellen og den økonomiske placering

Værdi

Værdi giver overblik i virksomheden, og klarhed i forretningen gennem ni byggesten:

 1. Ressourcer: hvilke ressourcer er nødvendige for at udføre aktiviteterne?
 2. Aktiviteter: hvilke aktiviteter skal udføres for at skabe værdien?
 3. Partnere: hvem samarbejder virksomheden med?
 4. Omkostninger: hvilke omkostninger har virksomheden?
 5. Værdiudsagn: hvilken værdi sælger virksomheden?
 6. Kanaler: hvordan kommunikerer virksomheden med kunden?
 7. Kunderelation: hvordan er virksomhedens kundeforhold før, under og efter købet?
 8. Kundesegmenter: hvem køber virksomhedens ydelse?
 9. Indtægter: hvor kommer pengene fra?

Behov

Behov zoomer ind på kunden, og matcher kundens krav gennem seks matchende elementer:

 • Produktets egenskaber (1) hjælper med at løse kundens opgaver (4)
 • Produktets fordele (2) hjælper kunden med at opnå en følelse eller status (5)
 • Produktets udbytter (3) gør kundens liv lettere gennem en række gevinster (6)