SOSTAC modellen planlægger din virksomheds marketingstrategi og marketingplan fra start til slut, igennem seks overskuelige faser.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

 • Hvad er SOSTAC?
 • De seks faser
 • SOSTAC i praksis

Hvad er SOSTAC?

SOSTAC er et rammeværktøj, skabt af Paul R. Smith, til at udvikle din marketingstrategi fra start til slut. Modellen indeholder 6 faser; Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Actions og Control – med målet om at gøre planlægningen af markedsføring mere overskueligt.

Der findes mange måder at angribe marketing på, hvor både en overordnet marketingstrategi og en praktisk marketingplan er nødvendig. Styrken ved SOSTAC er at modellen kombinerer de tre strategiske faser Situation, Objectives og Strategy med de tre planlægningsfaser Tactics, Actions og Control.

SOSTAC marketingplanlægning

Modellen kan både bruges til en overordnet marketingstrategi, en marketingkampagne eller den enkelte kanal. SOSTAC er et populært værktøj, da det er let at huske samt gennemgå de enkelte faser for begyndere– samtidig med at du virkelig kan gå i dybden, når du lærer modellen at kende.

Kontakt Gnist Marketing og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med Marketingplanlægning.

De seks faser

SOSTAC er dannet af forbogstaverne i de seks faser Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Actions og Control – eller på dansk; Situation, Målsætning, Strategi, Taktik, Handlinger og Kontrol.

Situation

Situation er en situationsanalyse af din virksomheds nuværende marketing, både overordnet og på den enkelte kanal. Inden vi laver en målsætning er det vigtigt at vide, hvor vi er lige nu så vi har et udgangspunkt at arbejde realistisk ud fra. SOSTAC anbefaler at lave en produkt-, konkurrent- og markedsanalyse samt en SWOT analyse – hvorimod jeg personligt ville bruge Business Model Canvas.

Objectives

Objectives er din målsætning for din marketing, selvfølgelig i form af målbare mål. Din virksomhed kan have flere forskellige mål med jeres markedsføring, ofte indenfor de 5 S’er. De 5 S’er står for Sell (sælg), Speak (kunderelation), Serve (kundeservice), Save (besparelse) og Sizzle (branding).

Strategy

Strategy handler om at udvikle en strategi for hvordan din virksomhed når målsætningerne. I strategien beslutter din virksomhed sig for, hvilken målgruppe der skal fokuseres på, hvad budskabet er og hvordan man adskiller sig fra konkurrenterne.

Tactics

Tactics er den konkrette taktik for at nå målene, og omhandler hvilke marketingmetoder og marketingkanaler du vil benytte. Taktik er altså fasen, hvor du beslutter dig for om din marketing skal være organisk eller betalt, Facebook eller LinkedIn, og Inbound eller Outbound.

Actions

Actions er opsætningen af en detaljeret handlingsplan for planlægning, produktion og distribution af din marketing. Handlingplanen kræver at du tager et ærligt blik på, hvorvidt din virksomhed har den nødvendige viden, personer og ressourcer inhouse – eller du skal finde en ekstern samarbejdspartner.

Control

Control er kontrollen af hvornår vi virksomheden har opnået de målsætninger, der blev opsat under Objectives. Din virksomhed skal altså opsætte systemer til at måle effekten af din marketing, også undervejs så den kan justeres løbende.

Kontakt Gnist Marketing og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med Marketingplanlægning.

SOSTAC i praksis

SOSTAC kan på overfladen virke abstrakt, men du kan komme i gang med nedenstående hjælpespørgsmål.

Situation – Hvor er vi nu?

 • Hvad er vores marketing status?
 • Hvilke kanaler er vi på?
 • Hvad synes kunderne om os?
 • Hvad ved vi om kunderne?
 • Hvad er vores styrker/svagheder?
 • Hvilke ressourcer har vi?

Objectives – Hvorhen vil vi?

 • Hvad vi vil opnå? (Sell, Speak, Serve, Save, Sizzle)
 • Hvad er det målbare mål?
 • Hvad er budgettet?
 • Hvad er tidshorisonten?

Strategi – Hvordan når vi derhen?

 • Hvem er vores målgruppe?
 • Hvem er konkurrenterne?
 • Hvad er vores budskab?
 • Hvordan adskiller vi os?

Tactics – Hvilke metoder får os derhen?

 • Hvilke metoder skal vi bruge?
 • Hvor skal vi nå kunderne?
 • Hvad kræver hver kanal?

Actions – Hvem gør hvad, hvornår?

 • Hvem skal udføre arbejdet?
 • Hvem skal vi hyre?
 • Hvem kan hjælpe os?
 • Hvornår gør vi hvad?
 • Hvor lang tid tager det?
 • Hvad skal vi gøre dagligt?

Kontrol – Hvornår er vi i mål?

 • Hvornår er vores mål nået?
 • Hvordan kan vi måle det?
 • Hvor ofte måler vi det?

3 ting du kan gøre i dag

 • Gennemgå modellen med tanke på din nuværende marketing
 • Brug de modeller du er komfortabel med i hvert trin, fremfor Paul R. Smiths anbefalinger
 • Læse mere om et SOSTAC eksempel her